+48 33 500 05 36 kontakt@filminteraktywny.pl

Projekty transmedialne

 

Opowieść transmedialna

Jest pojęciem stosowanym na określenie specyficznego rodzaju narracji, charakteryzującej się przenikaniem treści przy pomocy różnych mediów. Nieustanna cyrkulacja nadaje historii unikalnego wymiaru. Opowieść przedstawia się wielokrotnie z różnych punktów widzenia, przy wykorzystaniu różnych środków przekazu. Multimedialność, partycypacja i interaktywność stanowią nieodłączne cechy opowieści transmedialnej. Skala zaangażowania odbiorcy jest zdecydowanie większa niż przy zastosowaniu jednego nośnika. Aktywność poznawcza może być spożytkowana w reklamie. Takie podejście zapewnia większą integralność działań promujących markę.

Przyszłość w rękach transmedialności?

Efektywność zmiany w narracji ujawniła się z całą mocą na początku XXI wieku. Nowe stulecie, nowe tysiąclecie, nowe podejście do opowieści. Pierwsze projekty transmedialne były wynikiem działań Henry’ego Jenkins’a . Twórca książki „Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów” zdefiniował po raz pierwszy pojęcie opowieści transmedialnej. Okazała się ona atrakcyjna nie tylko dla Amerykanów. Wkrótce o koncepcji zaczęto rozprawiać na całym świecie. Jej atrakcyjność dostrzeżono obserwując rosnące zainteresowanie mediami społecznościowymi, mobilnymi urządzeniami, itp.

W branży reklamowej nie można mówić o jednoznacznej przewadze określonej techniki czy koncepcji. O sile Facebooka, czy Twittera właściwie przekonujemy się na bieżąco, po pewnym czasie, więc o transmedialności danej epoki będziemy mogli prawdopodobnie spojrzeć z perspektywy czasu, gdy największy „boom” tego zjawiska minie. Z dużą dozą pewności można jednak przyjąć, że w najbliższych latach czeka nas rozwój wielu projektów transmedialnych.
Przemawia za tym popularność zjawiska omnichanel, jak i rosnące zainteresowanie responsywnym charakterem stron internetowych. Wskazuje to na pragnienie korzystania z wielu i do tego różnych kanałów transmisji danych, a przy tym na różnych urządzeniach, także mobilnych. Koncepcja transmobilności wydaje się w tej sytuacji odpowiedzią na potrzeby współczesnych odbiorców.

Zrywamy z ograniczeniem do jednego medium

 

Sprawdź jak działamy!