+48 33 500 05 36 kontakt@filminteraktywny.pl

Cross-media

Czym są projekty cross-mediowe?

Pojęcie stosowane jest w odniesieniu do sposobu przekazu. Oznacza wykorzystywanie kilku mediów w jednym czasie do nadania jednego, tego samego komunikatu. Dzięki temu nie pomija się użytkowników i zwolenników tradycyjnych kanałów transmisji, jak gazety, czy radio. Tę samą informację uzyskują jednocześnie, co buduje zaufanie do marki, w szczególności wśród osób ze starszych pokoleń, jak i młodych – mniej zaangażowanych w mobilne rozwiązania internetowe.

Projekty cross-mediowe można traktować również jako krzyżujące się i wspierające się wzajemnie formy promocji. Tworzą silne zaplecze dla konkretnego komunikatu, pozwalając na przebicie. Dlatego tak istotne znaczenie przy tej formie promocji ma przemyślana koncepcja. Pojawi się w wielu nośnikach, dlatego musi zwrócić uwagę i zainteresować. Jednocześnie musi spełniać różne, często bardzo odmienne wymagania poszczególnych mediów.

Zwiększ zasięg przekazu!

filminteraktywny-narracja-rownolegla-01

Projekty cross-mediowe pozwalają dotrzeć do większej liczby odbiorców, korzystających z różnych rodzajów nośników i kanałów. Przygotowujemy kampanie na dużą skalę, wykorzystujące tradycyjne i nowe media. Z nami dotrzesz dalej i zyskasz więcej!

Zaangażuj różnych odbiorców!

Różnice pokoleniowe są bezsprzeczne. My pomagamy przełamać ich bariery. Poprzez komunikację cross-mediową docieramy do odbiorców młodszej i starszej daty, preferujących odmienne rodzaje nośników komunikatów. Dla nas każdy jest ważny!

Zadbaj o jasny komunikat!

Ten sam komunikat pojawiający się w Internecie, e-gazetach, telewizji i w kinie musi być jasny i czytelny. Przygotowujemy przekaz w taki sposób, aby był dostosowany do różnych nośników oraz form transmisji, a przy tym zapadał w pamięć. Sprawdź jak to robimy!